Firma GEOGROUP Konrad Wanik założona została w 2008 r. jako wynik wieloletniej pracy w branży budowlanej. Ciągły rozwój połączony z rozszerzaniem oferty, pozwala nam na kompleksową realizacje zadań. W ramach poszczególnych działów świadczymy specjalistyczne usługi dostosowane do aktualnych wymagań największych kontraktów, jak i małych inwestycji. Siedziba firmy znajduje się w Katowicach, a zasięg działania obejmuje obszar całej Polski.

www.geogroup.pl – w ramach działu geotechnicznego oferujemy realizację prac pomocniczych związanych z robotami fundamentowymi, zabezpieczeniem głębokich wykopów oraz specjalistyczne pomiary i badania. Oferujemy wykonanie wierceń w betonie dla wykonania mikropali i kolumn iniekcyjnych, w ścianach szczelinowych i murach oporowych dla wykonania kotew gruntowych. Wykonujemy skuwanie pali, palisad i ścian szczelinowych, czyszczenie powierzchni ścian wykopów po odkopaniu.

Prowadzimy prace obejmujące między innymi pobieranie prób rdzeniowych, pomiary i monitoring inklinometryczny. Zapewniamy kompleksową obsługę od opracowania dokumentacji, poprzez montaż i wykonanie pomiarów oraz obróbkę i analizę danych. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie pomiarów inklinometrycznych wykonywanych w obrębie podłoża gruntowego oraz konstrukcji oporowych (ścian szczelinowych, palisad i ścianek szczelnych).

www.wanik-technikadiamentowa.pl – w ramach działu techniki diamentowej oferujemy prace obejmującej cięcie i wiercenia w betonie, kucie, frezowanie oraz szlifowanie betonu. Wykonujemy kotwy chemiczne i połączenia konstrukcyjne z zakotwionymi prętami. Dysponujemy liczną i doświadczoną kadrą oraz rozbudowanym parkiem maszynowym pozwalającym na kompleksową obsługę nawet największych budów.

Nasz zespół składa się ze specjalistów posiadających bogate doświadczenie zawodowe. Kadra inżynieryjna posiada uprawnienia projektowe i wykonawcze obejmujące budownictwo, geotechnikę i geologię. Jakość wykonywanych przez nas prac znajduje odzwierciedlenie w licznych referencjach.