Oferujemy kompleksowe obsługę pomiarów inklinometrycznych prowadzona przez zespół specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie oraz wymagane uprawnienia. Oferowane prace w zależności od potrzeb obejmować mogą:

  • analizę zagadnienia wraz z opracowaniem dokumentacji w postaci projektu lub ekspertyzy określających zakres prac, umiejscowienie punktów pomiarowych, sposób zabudowy kolumn, częstotliwość pomiarów itd.,
  • zabudowę kolumn inklinometrycznych w podłożu gruntowym w otworach wierconych z zapewnieniem wymaganego zespolenia kolumny rur z ośrodkiem gruntowym,
  • zabudowę kolumn inklinometrycznych w konstrukcji (ścian szczelinowych, ścianek szczelnych, palisad, żelbetowych itd.) wraz z nadzorem i doradztwem,
  • pomiary inklinometryczne z wykorzystaniem próbników o najwyższej dokładności,
  • analizę i obróbkę  danych pomiarowych z uwzględnieniem pracy ośrodka gruntowego, jak również konstrukcji.

Pomiary inklinometryczne prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu pomiarowego o najwyższej dokładności. W oparciu o informacje uzyskane w trakcie pomiarów oraz pozostałe dane wyjściowe, opracowujemy prognozę zachowania się skarp, obiektów oraz w razie potrzeby projekty zabezpieczania ich stateczności. W razie potrzeby pomiary inklinometryczne rozszerzamy o pozostałe obserwacje tworząc systemy monitoringu obiektów lub terenu.

W razie pytań prosimy o kontakt. Zapraszamy do współpracy.

ZOBACZ GALERIE KOLUMN I POMIARÓW INKLINOMETRYCZNYCH

Naciśnij zdjęcie aby powiększyć