monitoring inklinometryczny

Oferujemy prowadzenie monitoringu budowlanego i inklinometrycznego. Specjalistyczne pomiary i obserwacje obejmują między innymi: monitoring inklinometryczny i hydrogeologiczny, monitoring budowlany, jak również nadzory nad pracami geotechnicznymi i geoinżynieryjnymi.

Nasz zespół składa się ze specjalistów posiadających bogate doświadczenie zawodowe. Kadra inżynieryjna posiada uprawnienia rzeczoznawców, uprawnienia projektowe oraz wykonawcze z zakresu budownictwa, geologii i geotechniki. Zakres oferowanych usług obejmuje:

  • monitoring inklinometryczny: prowadzony za pomocą odpowiednio zaprogramowanych pomiarów inklinometrycznych znajdujących zastosowanie w obserwacji przemieszczeń obudów głębokich wykopów, terenów osuwiskowych oraz prognozowaniu stateczności skarp składowisk odpadów.
  • monitoring hydrogeologiczny: pomiary poziomów zwierciadła wód gruntowych,
  • monitoring budowlany: obserwację przemieszczeń, wychyleń oraz rozwoju uszkodzeń.
  • nadzory: prowadzone przez specjalistów budownictwa, geoinżynierów i geotechników mających wieloletnie doświadczenie zarówno przy projektowaniu, jak i wykonywaniu prac, pomagają unikać błędów i optymalizować przyjęte wyjściowo rozwiązania, co z punktu widzenia bezpieczeństwa konstrukcji oraz ekonomii ma niebagatelne znaczenie.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę obejmującą opracowanie projektu monitoringu, zabudowę punktów obserwacyjnych (kolumny inklinometryczne, repery, szczelinomierze itd.), prowadzenie pomiarów oraz analizę uzyskanych danych. Pomiary inklinometryczne prowadzimy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu pomiarowego o najwyższej dokładności. W oparciu o informacje uzyskane w trakcie pomiarów oraz pozostałe dane wyjściowe, opracowujemy prognozę zachowania się skarp, obiektów oraz w razie potrzeby projekty zabezpieczania ich stateczności.

W razie pytań prosimy o kontakt. Zapraszamy do współpracy.